Bạn đang ở đây

Thông báo một số đề án trong Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2022

09/03/2022 08:24:29

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã nghiên cứu và lựa chọn một số đề án trong chương trình Xúc tiến thương mại cấp quốc gia có nội dung phù hợp với nhu cầu xúc tiến thương mại tìm kiếm mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh.

(có danh mục các đề án kèm theo)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái xin thông báo tới hiệp hội doanh nghiệp, hội nữ doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tìm hiểu các đề án phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị để đăng ký tham gia. Căn cứ vào đăng ký của các đơn vị, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ tổng hợp và đăng ký với các đơn vị chủ trì để tham gia. Thời gian đăng ký trước ngày 25/3/2022.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: 107A, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163 866677; Di động: 0904860968 (đ/c Hòa)

Email: xttmyenbai@gmail.com.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan