Bạn đang ở đây

Sở Công thương - Sở Thông tin và Truyền thông: Ký kết kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 - 2025

17/04/2024 11:33:39

Chiều 16/4, Sở Công thương - Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 - 2025.

https://yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/PublishingImages/Lan-Huong/16420245.jpg

Sở Công thương - Sở Thông tin và Truyền thông ký kết kế hoạch phối hợp

Theo kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 - 2025 giữa Sở Công thương và Sở Thông tin và Truyền thông, hai bên thống nhất quan điểm chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số theo nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được giao của Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông; Phối hợp xây dựng các chuyên mục, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân về thương mại điện tử và phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho người dân và doanh nghiệp; Phối hợp triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, phân phối tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm; đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số của địa phương; Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã thúc đẩy xúc tiến thương mại trên các nền tảng số, thích ứng với xu hướng tiếp thị và kinh doanh trực tuyến như hiện nay; tập huấn kỹ năng tham gia chợ 4.0 cho các tiểu thương của các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Phối hợp tổ chức hội thảo kết nối giao thương trực tuyến doanh nghiệp thương mại điện tử trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động TMĐT qua biên giới và thương mại phi giấy tờ; Tổ chức ngày mua sắm trực tuyến tại Yên Bái và các sự kiện khác thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; Phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh tiêu biểu ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế số; Phối hợp trong chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, xóa vùng lõm và mở rộng vùng phủ sóng di động 4G cho các thôn mới có điện lưới; Phối hợp, hỗ trợ Sở Công thương trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công thương.

 

https://yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/PublishingImages/Lan-Huong/16420246.jpg

Lãnh đạo và cán bộ Sở Công thương - Sở Thông tin và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết phối hợp

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết các nội dung phối hợp thực hiện từ ngày 16/4/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Kết thúc thời gian này, hai bên sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp, thống nhất việc kết thúc các hoạt động phối hợp hoặc tiếp tục ký kết kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động chuyển đổi số giữa hai cơ quan cho giai đoạn 2026 - 2030.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan