Bạn đang ở đây

SỞ CÔNG THƯƠNG QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

19/08/2023 15:03:23

SCT - Chiều ngày 17/8/2023, Sở Công Thương tổ chức chuyên đề về Công tác Cải cách hành chính, Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số năm 2023. Nhằm mục đích tổ chức sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở và công tác chuyển đổi số 08 tháng đầu năm, qua đó phát hiện, phân tích làm rõ các nội dung còn tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp cải thiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số của Sở Công Thương trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Vinh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Vinh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. Tham sự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Các đồng chí trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Đ/c Bí thư Chi đoàn thanh niên sở, chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyển đổi số; Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Cải cách hành chính; Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số của Sở Công Thương.

Công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số luôn được quan tâm thực hiện

Năm 2022 cũng như 6 tháng đầu năm 2023, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC. Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) tỉnh Yên Bái, nâng cao hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở đồng bộ, thông suốt và liên tục; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân của đội ngũ công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Sở Công Thương đã chủ động xây dựng các Kế hoạch để triển khai thực hiện. Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm đến công tác CCHC, thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý, Sở Công Thương tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước; công tác cải cách hành chính đã được lồng ghép với công tác thi đua khen thưởng thông qua phát động phong trào thi đua tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Sở.

Cùng với công tác CCHC, Sở Công Thương đã nỗ lực chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện những vấn đề đang được nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm như tính cạnh tranh bình đẳng của môi trường kinh doanh; tính minh bạch, sẵn có, dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu, nhất là trên môi trường mạng; tính hiệu quả và khả thi của các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Với vai trò là cơ quan phụ trách Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu thành phần về việc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Đồng thời phân công nhiệm vụ nâng cao điểm số các chỉ tiêu thuộc chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”, cải thiện 05/13 chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp do Sở Công Thương phụ trách.

Trong công tác tuyên truyền, Sở Công Thương đã thường xuyên đăng tải thông tin trên website của đơn vị tại địa chỉ: https://sctyenbai.gov.vn/, phối bợp với Báo Yên Bái, Truyền hình Yên Bái xây dựng các phóng sự, tin bài về hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại; các phóng sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phóng sự về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh… Phối hợp với Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương xây dựng các bài viết trên báo giấy và báo điện tử về tình hình công thương trên địa bàn tỉnh…

Quan tâm, chú trọng việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đã tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 04 hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Thủy điện; Lĩnh vực chế biến nông lâm sản; Lĩnh vực chế biến khoáng sản; Lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức, thông tin tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, như: Hội nghị tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế, các hội nghị về khuyến công, XTTM, TMĐT…. Kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2022, Sở Công Thương đạt 75,51%, xếp hạng: 5/17 (Tăng 4 bậc), năng lực điều hành: Khá.

Trong công tác chuyển đổi số, Sở Công Thương xếp thứ 5/19 về DTI trong khối các sở, ngành của tỉnh. Các chỉ số có tỷ lệ hoàn thành cao nhất là: Thể chế số, hạ tầng số. Một số việc nổi bật về chuyển đổi số của Sở Công Thương, như: ban hành các văn bản kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Câu lạc bộ chuyển đổi số của Sở Công Thương; triển khai vận hành hệ thống mạng truyền số liệu cấp 2 chuyên dùng (có tỷ lệ văn bản ban hành theo quy trình văn bản đi điện tử đạt 99%); Quan tâm triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và của Sở Thông tin & Truyền thông; triển khai cài đặt các phần mềm, ứng dụng: Sổ tay Đảng viên điện tử, ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, 100% CBCCVC có CCCD (năm 2023 đã đạt 100% CBCCVC có tài khoản định danh điện tử mức độ 2); quan tâm công tác an toàn thông tin (thường xuyên phối hợp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh cài đặt và theo dõi các vấn đề về an ninh mạng, bảo mật hệ thống máy tính của sở…), đã phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số đánh giá độc lập hệ thống ATTT; tích cực triển khai giải quyết TTHC trên môi trường mạng…

Tiếp tục nỗ lực phấn đấu cải thiện các chỉ số

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Công tác cải cách hành chính là một công việc khó với một khối lượng công việc lớn, tuy nhiên cán bộ làm công tác cải cách hành chính của Sở còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc tham mưu và triển khai một số nội dung còn hạn chế so với yêu cầu. Nguồn kinh phí còn hạn hẹp, việc đầu tư phương tiện vật chất kỹ thuật và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho công tác cải cách hành chính trong thời gian qua vẫn còn hạn chế. Chưa nghiên cứu đề xuất được các mô hình, sáng kiến tạo bước đột phá về CCHC, mạnh dạn áp dụng và nhân rộng những mô hình hay, đem lại hiệu quả thiết thực. Kết quả năm 2022, Sở Công Thương xếp thứ 12/19 sở, ban, ngành về chỉ số cải cách hành chính, giảm 01 bậc so với năm 2021. Trong công tác chuyển đổi số, Câu lạc bộ Chuyển đổi số chưa có chương trình hoạt động; chưa tính được kinh phí dành cho CNTT và ATTT…

Do đó, để khắc phục các tồn tại hạn chế, Lãnh đạo Sở đã kết luận chỉ đạo các phòng, đơn vị đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính toàn diện, nhất là đơn giản hóa TTHC, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Triển khai mạnh mẽ hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia với quy trình đơn giản, rõ ràng, chính xác, dễ dàng thực hiện để giảm thời gian tuân thủ TTHC của người dân và doanh nghiệp. Chú trọng đổi mới phong cách, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thái độ và sự chuyên nghiệp của cán bộ làm công tác tiếp xúc, giải quyết thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cảm thấy hài lòng với sự phục vụ của chính quyền.

Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền kết hợp giữa các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống và hiện đại để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.

Mở rộng phạm vi, đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu tư đối với mọi loại hình doanh nghiệp; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, nắm bắt kịp thời và giải quyết triệt để các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; hướng tới nâng cao chất lượng điều hành toàn diện, gia tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

            Nguồn: Quỳnh Trang

Tin liên quan