Bạn đang ở đây

Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2021

01/06/2021 15:40:15

Ngày 01/6/2021 Sở Công Thương tỉnh Hải Dương có văn bản số 830/SCT-QLTM về việc Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2021.

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xin thông báo đến các doanh nghiệp thương mại, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, các siêu thị, trung tâm thương mại và hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm quảng bá, giới thiệu và đẩy mạnh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ vải quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp. (Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan