Bạn đang ở đây

Mời tham dự Hội thảo “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới”

17/03/2022 15:58:10

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 206/PTDN-BQLDA.IPSC ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc mời tham dự Hội thảo “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới”.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ tham dự và thông tin tới các doanh nghiệp, hợp tác xã hiện đang theo dõi, quản lý đăng ký tham dự Hội nghị thảo “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới” theo chương trình, như sau:

- Thời gian: Từ 14 giờ - 16 giờ, thứ ba, ngày 22/3/2022

- Hình thức tổ chức: Chương trình sử dụng kết hợp Zoom và Vmix, phát trực tiếp trên Fanpage VnExpress và Fanpage Cổng thông tin doanh nghiệp.

- Đồng chủ trì: Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ.

Xin vui lòng xác nhận tham dự với Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/3/2022 tại đường link: https://bitly.com.vn/01perp hoặc quét mã QR trên Văn bản số 206/PTDN-BQLDA.IPSC.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

1. Chị Nguyễn Bích Thủy, Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Email: nguyenbichthuympi@gmail.com; Điện thoại: 080 43231, 0912812223).

2. Anh Hoàng Việt Dũng, Văn phòng Dự án IPSC (Email: dunghoang@ipsc.vn; Điện thoại: 0912 625704).

3. Chị Phạm Thu Trang, Văn phòng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF (Văn phòng Ban IV, đơn vị hỗ trợ tổ chức hội thảo - Email: trang.pt@vief.vn; Điện thoại: 0967 363 768).

Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp biết, quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị./.

(có Văn bản số 206/PTDN-BQLDA.IPSC ngày 14/3/2022 của Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình dự kiến kèm theo)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan