Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của Sở Công Thương

25/02/2021 15:41:35

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 (có file đính kèm).

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan