Bạn đang ở đây

Hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của 02 tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng

17/02/2022 09:35:30

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản của 02 tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản: Văn bản số 175/SCT-QLTM ngày 11/2/2022 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và văn bản số 300/SCT-QLTM ngày 15/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Đà Nẵng.

Nhằm hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản trên địa bàn của 02 tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm  của 02 tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng để trao đổi kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp các địa phương.

Danh sách thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm của 02 tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng được cập nhật trên Website và Sàn TMĐT của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vnhttp://sctyenbai.com (Có file đính kèm)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./. 

Nguồn: TT KC&XTTM

Tin liên quan