Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2023

28/09/2023 16:51:07

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu

Hà Thị Huyền

Rượu  trắng

 

Tổ 1, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

21/9/2023

 

Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan