Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 7 NĂM 2023

11/07/2023 16:05:57

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 7 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu Vũ Văn Điềm

Rượu T’nú

Tổ 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái

03/7/2023

Tin liên quan