Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 01 NĂM 2024

31/01/2024 15:19:57

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 01 NĂM 2024

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu – Hoàng Minh Nguyệt

 

Rượu trắng

Địa chỉ sản xuất: Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

29/01/2024

 

 

Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan