Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số ở Văn Yên - Khơi nguồn và thành công từ cơ sở

04/03/2022 14:27:17

Huyện Văn Yên xác định trong giai đoạn giai đoạn 2021-2025 chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của doanh nghiệp, người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ đó huyện đã có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả rất tích cực.

Ứng dụng hệ thống chẩn đoán hình ảnh từ xa 4.0 tại trạm y tế xã Đông Cuông, Văn Yên

Chuyển đổi số từ cấp xã là cách làm tiếp cận cụ thể của huyện Văn Yên khi triển khai ứng dụng hệ thống truyền thanh thông minh 4.0 giúp giảm thời gian chuyển tải thông tin; ứng dụng tự chuyển văn bản thành giọng nói, không sử dụng dây và cột ăng ten, thu âm; phát thanh mọi lúc, mọi nơi tới từng cụm loa. Trao quyền cho phép cấp thôn có thể tự phát bản tin riêng, phát thanh ghi âm trực tiếp, sử dụng file audio có sẵn, tiếp sóng, huỷ tin đang phát, phát tin khẩn cấp… tại cùng một thời điểm. Hệ thống này đã khắc phục được những nhược điểm hệ thống truyền thanh cũ.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Văn Yên chủ động thích ứng linh hoạt, chuyển áp dụng công nghệ số trong chẩn đoán hình ảnh, điều trị từ xa, đối thoại chủ động với các F0, F1 từ xa giúp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, giảm chi phí, thời gian, công sức của nguồn lực xã hội, tạo niềm tin của người dân với chính quyền, để không ai bị bỏ lại phía sau, do vậy tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn đang được kiểm soát tốt.

Đồng chí Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Hiện nay, huyện Văn Yên đã triển khai ngay một số hạng mục như: lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh tại xã Xuân Ái, hệ thống chẩn đoán hình ảnh tại xã Đông Cuông kết nối với Trung tâm Y tế huyện, thí điểm nền tảng số “Sổ tay điện tử đảng viên”. Trong thời gian trước mắt, huyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều ứng dụng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đưa công tác chuyển đổi số phục vụ đắc lực cho hai nhiệm vụ chính là khôi phục phát triển kinh tế và phòng chống dịch Covid-19.

Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng huyện Văn Yên đã đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện đứng đầu trong các địa phương của tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số từ đó nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hướng tới chính quyền số. Đồng thời, triển khai ngay việc đào tạo nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức; đào tạo nâng cao trình độ cho nhân lực tham mưu về chuyển đổi số đáp ứng yên cầu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan