Bạn đang ở đây

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

23/12/2022 13:56:02

Chiều 22/12, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh của Bộ đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp thu, giải trình và làm rõ một số ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Hội đồng thẩm định; các chuyên gia phản biện của Hội đồng; đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn báo cáo công tác triển khai Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tiến độ lập Quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra

Báo cáo về công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày nêu rõ: Xác định công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai các bước lập Quy hoạch bảo đảm quy định. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1421 ngày 17/9/2020.

Tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; thường xuyên tổ chức hội nghị với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên kết giữa Quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong quá trình lập Quy hoạch, tỉnh Yên Bái cũng đã gặp những khó khăn nhất định, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, đến nay tiến độ lập Quy hoạch đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Quy hoạch xác định 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phương châm phát triển kinh tế - xã hội Yên Bái nhanh, bền vững, theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; cùng với tiềm năng, lợi thế sẵn có và tận dụng những cơ hội trong bối cảnh phát triển mới, tầm nhìn cho Quy hoạch đến năm 2050 đã được xác định. Theo đó, Yên Bái sẽ là tỉnh có hệ sinh thái đa dạng, nền kinh tế phát triển toàn diện, chất lượng cuộc sống của người dân ở mức khá của cả nước.

Theo hướng này, Yên Bái sẽ duy trì môi trường sinh thái bền vững; thúc đẩy kinh tế phát triển đồng đều theo hướng gia tăng giá trị và năng suất; trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn và thân thiện; nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện ở mọi mặt - hình thành nên một cộng đồng đáng sống.

Quy hoạch nhằm mục tiêu đến năm 2030, Yên Bái nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tầm nhìn đến năm 2050, Yên Bái trở thành tỉnh có nền kinh tế - xã hội phát triển khá của cả nước, đạt được mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế, đó là: công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; kinh tế dịch vụ; nông lâm nghiệp. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế.

Quy hoạch tỉnh là định hướng phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; phân bổ đất đai; tài nguyên, bảo vệ môi trường; là công cụ để quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại phiên họp, các chuyên gia, thành viên của Hội đồng thẩm định đã thống nhất và đánh giá cao nội dung chuẩn bị của tỉnh Yên Bái về những nội dung của dự thảo Quy hoạch đảm bảo đầy đủ và phù hợp quy định. Đồng thời trao đổi, tham gia các ý kiến đánh giá, nhận xét và tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ về hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái.

Nội dung các ý kiến tập trung vào sự phù hợp của các căn cứ pháp lý, sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập quy hoạch, sự tương thích giữa nội dung quy hoạch với các nội dung nghiên cứu tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, giữa Quy hoạch tỉnh với quy hoạch cấp cao hơn, sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch với tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch...

Các đại biểu đề nghị tỉnh Yên Bái bổ sung, phân tích thêm những nguyên nhân điểm nghẽn ở các lĩnh vực, những hạn chế trong khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để có giải pháp khắc phục trong Quy hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp thu, giải trình và làm rõ một số ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia tại Hội nghị

Chiến lược tăng trưởng xanh, ưu tiên kinh tế số

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tiếp thu, giải trình và làm rõ một số ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu tham gia tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cảm ơn những ý kiến đánh giá, nhận xét thẳng thắn, xây dựng của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia. đồng chí cho biết, Quy hoạch tỉnh được phê duyệt là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và thời gian tiếp theo. 

Đồng thời khẳng định tỉnh Yên Bái sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo thuyết minh, hồ sơ nhiệm vụ qlập Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đặt Quy hoạch trong phát triển liên kết vùng

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng dự thảo Quy hoạch cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch 2017. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung làm rõ một số vấn đề được các đại biểu nêu tại phiên họp. 

Thứ trưởng nhấn mạnh: Quá trình xây dựng Quy hoạch phải đặt trong yếu tố mới, bối cảnh mới, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định rõ 3 đột phá chiến lược, trong đó có điều chỉnh bổ sung một số yếu tố về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam. 

Đồng thời phải bám sát để thể hiện vào quy hoạch việc hội nhập quốc tế sâu rộng, tập trung các vấn đề về chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ưu tiên kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tập trung vào các nội dung như phát triển lâm nghiệp, du lịch, đặc biệt phải đặt Quy hoạch trong phát triển liên kết vùng...

Thứ trưởng yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chủ trì phối hợp với các thành viên Hội đồng tiến hành rà soát hồ sơ, tài liệu quy hoạch đã được bổ sung, hoàn thiện theo báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch, trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định để sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan