Bạn đang ở đây

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 01 NĂM 2022

17/02/2022 10:06:53

 

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu sạch Bảo Nam

- Rượu trắng,

- Rượu Atiso đỏ,

- Rượu chanh leo

Tổ 5, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

17/01/2022

 

Nguồn: Phòng CN&ĐN

Tin liên quan