Bạn đang ở đây

BẢN TIN CÔNG THƯƠNG SỐ QUÝ II/2023

25/08/2023 11:23:58

BẢN TIN CÔNG THƯƠNG SỐ QUÝ II/2023

Cung cấp các thông tin về lĩnh vực công nghiệp, thương mại: Chủ trương chính sách pháp  luật và Nhà nước trong lĩnh vực thương mại công nghiệp; Các thông tin về thị trường trong nước và nước ngoài; Thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp; Cơ hội giao thương; Các chính sách thu hút, các thông tin về  nhu cầu liên doanh, liên kết; Các thông tin giới thiệu tiềm năng thế mạnh; Các thông tin về hoạt động của ngành.

Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bản: 1 số/1quý (1 năm 04 số Bản tin)

- Khuôn khổ: 19cm x 27 cm

- Số trang: 40 – 48 trang cả bìa

- Số lượng: 400 - 500 cuốn/số

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan