Bạn đang ở đây

Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023 - 2024)

23/08/2023 17:31:12

Ngày 18/4/2023 Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái, đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023-2024); nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của tri thức, của công nhân, công chức, viên chức, nhân dân lao động trong tỉnh, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới phát minh, sáng chế, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, giúp nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực làm việc của các lực lượng lao động trong tỉnh.

Sở Công Thương Yên Bái đăng tải Quyết định số 567/QĐ-BTC, để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham dự cuộc thi.

 Hồ sơ dự thi được gửi về: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại: 0216.3854747

(Có nội dung chi tiết theo Quyết định số 567/QĐ-BTC đính kèm )

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan