Bạn đang ở đây

ASEAN cam kết tăng cường hợp tác khu vực về chính sách và luật cạnh tranh

14/10/2021 09:52:59

Ngày 11/10, cuộc họp của Trưởng đại diện các Cơ quan cạnh tranh ASEAN đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến để thảo luận về tiến trình và sự phát triển của hợp tác khu vực về chính sách và luật cạnh tranh trong ASEAN.

Tại cuộc họp, các Trưởng đoàn ghi nhận việc hoàn thành Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch hành động cạnh tranh ASEAN 2025 vào đầu năm nay và tiến độ thực hiện các nội dung chính của Nhóm chuyên gia ASEAN về cạnh tranh (AEGC) cho năm 2021 trong đó có việc cập nhật Lộ trình Xây dựng năng lực khu vực ASEAN 2021-2025, và việc xây dựng các khuyến nghị về nội dung cũng như tiêu chuẩn thủ tục trong chính sách và thực thi luật pháp cạnh tranh cho ASEAN.

ASEAN cam kết tăng cường hợp tác khu vực về chính sách và luật cạnh tranh

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Kodrat Wibowo, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Indonesia và Chủ tịch Hội nghị các Trưởng cơ quan ASEAN, đã nêu bật chủ đề của nhiệm kỳ Chủ tịch AEGC về Chính sách bảo vệ cạnh tranh để phục hồi kinh tế. Covid-19 đã mang đến những thách thức và sự gián đoạn chưa từng có đối với hàng triệu cuộc sống trên khắp thế giới, bao gồm cả khu vực ASEAN. ASEAN vẫn phải vật lộn với những khác biệt về khung pháp lý và thủ tục, đặc biệt là trong việc trao đổi thông tin và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hướng dẫn về chia sẻ các vụ việc sáp nhập và việc thiết lập Cổng Thông tin ASEAN về các trường hợp sáp nhập - đây là bước khởi đầu để nâng cao hợp tác thực thi cạnh tranh, nhằm giải quyết hiệu quả các giao dịch thương mại xuyên biên giới.

Trưởng các cơ quan cạnh tranh ASEAN đã lưu ý thêm về tiến độ xây dựng Sổ tay Điều tra ASEAN về chính sách cạnh tranh và Luật cho nền kinh tế kỹ thuật số - đóng vai trò là nội dung then chốt của AEGC hàng năm cho năm 2022. Các bên cũng cân nhắc kế hoạch thực hiện Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN và các sáng kiến ​​cạnh tranh trong Kế hoạch làm việc ASEAN để thực hiện Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử. Tại cuộc họp, Indonesia đã trình bày các kết quả của nghiên cứu về tác động của Covid-19 và phục hồi kinh tế đối với luật và chính sách cạnh tranh.

Chủ tịch Wibowo đề cập rằng, mục tiêu chính là thiết lập cam kết của ASEAN để đóng góp nhiều hơn cho sự phục hồi kinh tế, đồng thời nêu bật vai trò và tầm quan trọng đáng kể của chính sách và luật cạnh tranh đối với sự phục hồi kinh tế. Nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị để Cơ quan Cạnh tranh ASEAN xem xét.

Ngoài ra, Campuchia đã cập nhật tiến độ ban hành luật cạnh tranh, với dự kiến ​​Luật sẽ được ban hành trước cuối năm nay. Trưởng các cơ quan cạnh tranh ASEAN cũng đánh giá cao Campichia về thành tích đạt được, trở thành quốc gia thành viên ASEAN cuối cùng ban hành luật cạnh tranh và tăng cường sự ủng hộ của nước này đối với việc thực thi luật cạnh tranh.

Nguồn: Báo Công thương

Tin liên quan