Bạn đang ở đây

KHUYẾN CÔNG VÀ XTTM

10/28/2021 - 23:45
YênBái - Ngày 28/10, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu - Cục...
10/08/2021 - 15:40
Nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp có định hướng...
10/06/2021 - 14:38
Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm và mở rộng...
10/06/2021 - 10:22
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản của Bộ Công Thương và các tỉnh Bình...
10/01/2021 - 13:58
Ngày 28/9, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc - KOTRA Hà Nội đã hỗ trợ thành công kết...
09/16/2021 - 08:40
Việc ứng dụng một cách hợp lý máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất đã giúp làng nghề tre, nứa...
09/10/2021 - 15:47
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 1767/...
09/10/2021 - 07:54
Chiều 9/9, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Hội thảo trực...
09/08/2021 - 10:09
Ngày 5 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 1085/SCT...
09/07/2021 - 09:57
Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế ngày một sâu rộng, cùng đó là những thách thức từ cuộc...
08/31/2021 - 15:03
Ngày 31/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Vụ thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương...
08/27/2021 - 09:09
Tận dụng những lợi thế thiên nhiên ban tặng, trong những năm gần đây tỉnh Yên Bái đã quan tâm đến...