Bạn đang ở đây

Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng Yên Bái

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Yên Bái tiền thân là Hội tiêu chuẩn Bảo vệ người tiêu dùng Yên Bái (YBASTAS) được thành lập từ năm 1997, theo Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 05/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Qua 5 kỳ đại hội, đến nay, Hội có tên là Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dung tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1267/QĐ-UB ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Hội: Ông Trịnh Văn Thành - Điện thoại: 0216.3853023 1. Tôn chỉ, mục đích Hội. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái sau đây gọi tắt là “Hội” là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng, quyền lợi của các nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chân chính theo quy định của pháp luật; Góp phần thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hội hoạt động tuân thủ theo pháp luật hiện hành và là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái. 2. Nhiệm vụ của Hội. Tập hợp, đoàn kết, động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của Hội viên và các thành viên trong xã hội nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn tỉnh. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho mọi người, nhằm tạo ra và lựa chọn những hàng hoá, dịch vụ có chất lượng tốt, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, để nâng cao kiến thức về tiêu dùng, xây dựng phong cách tiêu dùng lành mạnh, tổ chức và giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình. Tham gia xây dựng và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Liên hệ và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương Hội; các tỉnh bạn và các tổ chức Quốc tế. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội khác trong tỉnh, xây dựng hệ thống, mạng lưới hoạt động phục vụ cho mục đích của Hội. Đấu tranh chống những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và người sản xuất chân chính. 3. Tổ chức của Hội. Đến nay, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Yên Bái (thường trực Hội tại Sở Công Thương tỉnh Yên Bái) trải qua 5 kỳ đại hội (2000-2005; 2006-2010; 2010-2015; 2016-2020; 2021-2025). Đến Đại hội V nhiềm kỳ 2021-2025, bộ máy tổ chức của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được kiện toàn với 23 Chi hội trực thuộc với tổng số hội viên lên đến 1.450 người. Trong đó: Chi hội Sở Khoa học và Công nghệ có 07 hội viên; Chi hội Sở Thông tin và truyền thông 05 hội viên; Chi hội Cục Quản lý thị trường 64 hội viên; Chi hội Báo Yên Bái 58 hội viên; Chi hội Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 105 hội viên; Chi hội Liên đoàn lao động tỉnh 62 hội viên; Chi hội Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 36 hội viên; Chi hội Tỉnh đoàn Yên Bái 36 hội viên; Chi hội Hội Nông dân tỉnh 18 hội viên; Chi hội Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm 22 hội viên; Chi hội Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 113 hội viên; Chi hội Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 17 hội viên; Chi hội Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 17 hội viên; Chi hội Thành phố Yên Bái 295 hội viên; Chi hội huyện Trấn Yên 18 hội viên; Chi hội huyện Yên Bình 34 hội viên; Chi hội huyện Văn Yên 212 hội viên; Chi hội huyện Lục Yên 36 hội viên; Chi hội huyện Văn Chấn 197 hội viên; Chi hội thị xã Nghĩa Lộ 24 hội viên; Chi hội huyện Trạm Tấu 14 hội viên; Chi hội huyện Mù Cang Chải 22 hội viên; Chi hội Công ty Xăng dầu Yên Bái 37 hội viên. BCH Hội có 25 đồng chí ủy viên, trong đó Chủ tịch Hội do đồng chí Trịnh Văn Thành - Phó giám đốc Sở Công Thương đảm nhận; Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí (gồm 01 chủ tịch hội, 02 phó chủ tịch và 01 thư ký); Ban kiểm tra 05 đồng chí (gồm 01 Trưởng ban và 04 ủy viên). 100% lãnh đạo và hội viên đều làm công tác kiêm nhiệm, không có biên chế chuyên trách. 4. Các hoạt động chính của Hội. Trong Nghị quyết Đại hội của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần thứ V, nhiệm kỳ (2021-2025) Hội đã triển khai các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích của Hội như: - Triển khai kịp thời thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tỉnh Ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 14/10/2019 thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Hội bảo vệ quyền lời người tiêu dùng tỉnh quan tâm chú trọng triển khai thực hiện, cụ thể: Lãnh đạo Hội tham gia các cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái về hoạt động của Hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ người tiêu dùng như: khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng… Hằng năm Hội đã chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức gian hàng trưng bày hàng thật, hàng giả tại các hội chợ, sự kiện trong tỉnh giúp người tiêu dùng nhận biết được hàng thật, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và Báo Yên Bái có nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền pháp luật và việc thực thi pháp luật BVQLNTD trên địa bàn tỉnh. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ngày 15/3 hàng năm tại các trụ các chi hội và doanh nghiệp, cổng siêu thị, trung tâm thương mại và tại một số tuyến phố; treo biển hiệu về số điện thoại đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tại các cửa hàng xăng dầu, chợ, siêu thị để tiếp nhận, phản ánh hỗ trợ người tiêu dùng. - Tuyên truyền việc tham gia góp ý, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng gắn với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. - Thông tin cho người tiêu dùng về 8 quyền của NTD, phổ biến Luật và Nghị định về Bảo vệ NTD, tư vấn khiếu nại cho NTD để bảo vệ và tự bảo vệ thông qua các chương trình tập huấn, tuyên truyền và lồng nghép với các chứng năng quản lý nhà nước; - Tham gia viết bài, trả lời phỏng vấn báo chí, đài phát thanh - truyền hình về tuyên truyền vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào cuộc sống. Qua đó tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong tố giác các hành vi, vi phạm làm phương hại đến lợi ích chính đáng của người sản xuất và tiêu dùng thông qua phương tiện đại chúng. Ban chấp hành Hội đang có những chỉ đạo và hoạt động thiết thực để thực hiện các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ khác của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Yên Bái./. Nguồn: Phòng QLTM
Tiêu đề: 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Yên Bái
Ảnh đại diện: