Bạn đang ở đây

Hội bảo vệ người tiêu dùng

Điều lệ Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái (Ban hành kèm theo Quyết định số: 613/...
Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội BVNTD Yên Bái 6 tháng năm 2013
Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...
Luật số: 59/2010/QH12- Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong...
Ngày 10/01/2013 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành...
Hưởng ứng phát động của Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng...
Việc cơ quan chức năng vừa phát hiện ra cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm (MBH) kém chất lượng có quy mô...
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Văn...
HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG YÊN BÁI Trụ sở: Số 107A đường Hòa Bình thành phố Yên Bái tỉnh...