Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu nhập khẩu hạt điều, hạt (hồ) tiêu và quế

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu nhập khẩu hạt điều, hạt (hồ) tiêu và quế
Chào mua
Nội dung: 
EFFICIENTASK LIMITED (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp cung ứng gia vị và hạt điều của Việt Nam để nhập khẩu về Đài Loan. Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu nhập khẩu hạt điều, hạt (hồ) tiêu và quế Theo đó EFFICIENTASK LIMITED có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm gồm: - Tiêu đen (Black Pepper) Tiêu sọ (White Pepper) Quê (Cassia - Cigarette) Hạt điều (Cashew) EFFICIENTASK LIMITED cho biết đây là các sản phẩm đối tác có nhu cầu nhập khẩu thường xuyên nên đề nghị báo giá với giá ưu đãi nhất. Chi tiết về yêu cầu và số lượng do doanh nghiệp mua-bán hai Bên trao đổi trực tiếp. Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực cung ứng, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau: Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan. Tel: +886 -2- 25036840 Fax: +886 -2- 25036842 Email: tw@moit.gov.vn Nguồn: Vietnamexport