Bạn đang ở đây

HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG YÊN BÁI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVNTD) Yên Bái có 7 chi hội trực thuộc với 172 hội viên. Trong đó Chi hội Bảo vệ người tiêu dùng Sở Khoa học và Công nghệ với 23 hội viên; Chi hội BVNTD Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24 hội viên; Chi hội BVNTD Tỉnh Hội phụ nữ 41 hội viên; Chi hội BVNTD Hội Nông dân tỉnh 18 hội viên; Chi hội BVNTD Trung tâm Y tế dự phòng 24 hội viên; Chi hội BVNTD Trung tâm kiểm nghiệm thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm 17 hội viên. Chi hội BVNTD Chi cục Quản lý thị trường 25 hội viên.

Trong năm 2013, Hội đã tích cực tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, cảnh báo kịp thời đến người sản xuất và người tiêu dùng những thông tin cần thiết về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, cách nhận biết giữa hàng thật, hàng giả …

Hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được các chi hội chú trọng. Chi hội Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nghiên cứu 12 đề tài, dự án; tham gia đánh giá, phản biện 10 dự án, đề tài. Chi hội Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tư vấn về cách phòng chống dịch bệnh cho hàng nghìn lượt người.

Bên cạnh đó, trong năm, cán bộ Hội còn tham gia tập huấn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các chi hội đã tổ chức tập huấn cho hàng trăm lượt người về các kiến thức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Năm 2014, Hội bảo vệ người tiêu dùng Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về Luật Bảo vệ người tiêu dùng, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình cộng đồng”; “Hưởng ứng ngày quyền người tiêu dùng thế giới 15/3”.

Phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa về công tác bảo vệ người tiêu dùng. Hội và chi hội cần tăng cường hơn nữa về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các Hội viên nhằm góp phần tích cực nâng cao nhận thức chung về trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về Bảo vệ người tiêu dùng, kiến thức tiêu dùng cho mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập huấn kiến thức cho người tiêu dùng thông qua các kênh thông tin, các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn, các hội thi sáng tạo. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong hoạt động chống gian lận thương mại như: nạn kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả thị trường năm 2014 v.v. nhằm góp phần vào bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Nguồn: phòng QLTM

Tiêu đề: 
HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG YÊN BÁI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014
Ảnh đại diện: