Bạn đang ở đây

Yên Bái: Kim ngạch xuất khẩu tăng 29,89% so với cùng kỳ

06/11/2012 17:03:11

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2012 ước đạt hơn 3.380 ngàn USD, tăng 26,32% so tháng cùng kỳ năm 2011; 10 tháng năm 2012 đạt hơn 35.244 ngàn USD, đạt 88,11% kế hoạch, tăng 29,89% so cùng kỳ 2011. Trong đó: Xuất khẩu của kinh tế nhà nước đạt hơn 791 ngàn USD, giảm 51,57% so với cùng kỳ; kinh tế t­­­­ư nhân đạt gần 19.732 ngàn USD, tăng 24,01% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư­­­­­ n­­­­ước ngoài đạt hơn 14.571 ngàn USD, tăng 51,98% so với cùng kỳ năm 2011. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nhóm sản phẩm khoáng sản (đá bột + hạt); chè, giấy vàng mã và nhóm hàng nông lâm sản...

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.

Cổng GTĐT Yên Bái

Tin liên quan