Bạn đang ở đây

Thanh tra thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

19/03/2013 10:31:40

Tùy theo yêu cầu, tính chất của từng cuộc thanh tra, sẽ áp dụng toàn bộ hoặc từng nội dung của quy trình. Việc ban hành quy trình này nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn thuế, giúp ngành hải quan phát hiện những kẽ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, từ đó kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. 

Được biết trong năm 2012, ngành hải quan đã truy thu 1.373 tỷ đồng tiền thuế qua công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ). Nhiều kế hoạch KTSTQ quy mô lớn, có số truy thu cao đã được thực hiện như: chuyên đề "Mã số linh kiện xe máy", truy thu 46 tỷ đồng; chuyên đề "Định mức nguyên liệu loại hình sản xuất xuất khẩu": hơn 119 tỷ đồng; chuyên đề "Mã số, thuế suất linh kiện ô tô": hơn 157 tỷ đồng…

Theo HNMOI

Tin liên quan