Bạn đang ở đây

Chỉ DN được cấp phép mới được xuất khẩu khoáng sản

03/01/2013 14:55:06

Khoáng sản được phép xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện: Đã qua chế biến và có tên trong danh mục được phép xuất khẩu, đạt tiêu chuẩn chất lượng không thấp hơn quy định và có nguồn gốc hợp pháp, v.v…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định đối với những trường hợp cá biệt, cụ thể nếu doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu khoáng sản phải báo cáo UBND cấp tỉnh nơi khoáng sản đó được khai thác, chế biến. UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra và có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.

Theo VTV

 

Tin liên quan