Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Yên Thắng

Giấy phép kinh doanh: 
1602000033
Địa chỉ: 
Tổ 22 - phường Yên Ninh Thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3853397
Giám đốc: 
Nguyễn Văn Sử