Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Việt-Đức

Giấy phép kinh doanh: 
1602000173
Địa chỉ: 
tổ 32, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3816678
Giám đốc: 
Nguyễn Hữu Thìn