Bạn đang ở đây

Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xây dựng Trần Hạnh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000164
Địa chỉ: 
tổ 36, phường Minh Tân, đường Kim Đồng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
0913225437
Giám đốc: 
Nguyễn Duy Vượng