Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Minh Thủy

Giấy phép kinh doanh: 
1602000168
Địa chỉ: 
số nhà 105, khu 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3835960
Giám đốc: 
Nguyễn Xuân Thủy