Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Huy Thanh

Mã số thuế: 
1602000036
Địa chỉ: 
Tổ 1 - khu II - thị trấn MCC Huyện Mù Cang Chải
Số điện thoại: 
029.3878249
Giám đốc: 
Nguyễn Quang Huy