Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Hoàng Vũ

Giấy phép kinh doanh: 
1602000151
Địa chỉ: 
thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3873589
Giám đốc: 
Hoàng Hữu Phương