Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Hoàng Thịnh 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000161
Địa chỉ: 
số 366, tổ 45, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3852642 - 0913505157
Giám đốc: 
Thái Lan Hương