Bạn đang ở đây

Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Địa chỉ: 
Phường Yên Ninh, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
0216 385 2477 / 0216 385 2565
Số fax: 
(+84) 216 3853 083