Bạn đang ở đây

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu đũa dùng 1 lần

Chào mua
Nội dung: 
Công ty của Nhật Bản cần nhập khẩu đũa dùng 1 lần waribashi từ Việt Nam Số lượng khoảng 1 cont 20f/ tháng Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu đũa dùng 1 lần Đề nghị quý công ty quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản Email. jp@moit.gov.vn