Bạn đang ở đây

công ty Malaysia cần tìm nhà sx cồn thực phẩm

Tên cơ hội: 
công ty Malaysia cần tìm nhà sx cồn thực phẩm
Chào mua
Nội dung: 
Một công ty Malaysia cần tìm nhà sx cồn thực phẩm với các đặc tính sau: We need ENA grade of 99 Anhydrous quality with : > 1) electrical conductivity test result <0.1 us/cm > 2) PH value: 5.0 - 7.5 > 3) Water content < 0.3% > 4) Density 0.787-0.783 Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp, gửi thông tin cho Thương vụ VN tại Malaysia theo địa chỉ email: my@moit.gov.vn. Trân trọng.