Bạn đang ở đây

Chính quyền vùng của Bỉ tìm đối tác Việt Nam cung ứng một số trang thiết bị phòng dịch do Việt Nam sản xuất

Tên cơ hội: 
Chính quyền vùng của Bỉ tìm đối tác Việt Nam cung ứng một số trang thiết bị phòng dịch do Việt Nam sản xuất
Tìm đối tác
Nội dung: 
Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ nhận được đề nghị về việc chính quyền vùng của Bỉ cần cung cấp một số trang thiết bị phòng dịch do Việt Nam sản xuất. Chính quyền vùng của Bỉ tìm đối tác Việt Nam cung ứng một số trang thiết bị phòng dịch do Việt Nam sản xuất (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ nhận được đề nghị về việc chính quyền vùng của Bỉ cần cung cấp một số trang thiết bị phòng dịch do Việt Nam sản xuất. Doanh nghiệp nào có thể cung ứng các sản phẩm liên quan, đề nghị xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Bỉ theo địa chỉ: be@moit.gov.vn. Xin trân trọng cảm ơn. Danh mục đề nghị PPE – biocide 2 ° masques FFP3; 3° hydroalcoolique gels; 4 ° Protective aprons whether or not permeable 5 ° Protective goggles and masks 6 ° Gloves (nitrile) long sleeve at least 300mm 7 ° alcohol 8 ° Hydrogen peroxide 12% and nebulizers (nocospray) Medical devices : 1 ° surgical masks; 2 ° Material for screening (swaps, transport medium..) 3 ° disinfecting wipes for medical use 4 ° breathing devices and associated devices and accessories 5 ° single-use arterial blood pressure cuffs 6 ° self-adhesive ECG electrodes 7 ° closed bronchoalveolar lavage sampling device 8 ° aerosolization chamber and mask disposable bronchoscopes Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg