Bạn đang ở đây

Tập huấn hướng dẫn thực hiện rà soát và cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái

04/07/2024 14:55:43

          Sáng ngày 01/7/2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cho cán bộ, công chức làm đầu mối rà soát và cập nhật thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy trình rà soát và cập nhật thủ tục hành chính trên. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

          Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ, công chức nắm được quy trình các bước để cập nhật đầy đủ, chính xác bộ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Yên Bái đảm bảo chính xác, khoa học, giảm thời gian cập nhật cho cán bộ, công chức, đồng thời phục vụ công tác chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh, của ngành, địa phương.

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan