Bạn đang ở đây

Huấn luyện, kiểm tra cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

17/06/2024 19:10:32

     Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất tổ chức huấn luyện, kiểm tra cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Yên Bái với các nội dung sau:

     1. Đối tượng: 3 nhóm

     Nhóm 1, bao gồm:

     a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

     b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

     Nhóm 2, bao gồm:

     a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở; b) Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

     Nhóm 3, bao gồm: người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

     2. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 phút ngày 20/6/2024.

     3. Địa điểm: Nhà khách Trường Sơn, địa chỉ: 129 đường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

     Đầu mối liên hệ: bà Nguyễn Thị Loan, chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường, SCT Yên Bái, điện thoại 0383140830.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan