Bạn đang ở đây

Hội thảo đóng góp ý kiến vào kết quả nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Yên Bái”

16/11/2022 08:13:32

CTTĐT - Ngày 15/11, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty Cổ phần ICheck tổ chức Hội thảo góp ý, nhận xét và đánh giá về Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh Hội thảo.

Tham gia Hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các Sở: Thông tin và Truyền thông tỉnh, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Trung tâm Điều hành thông minh, Trung tâm Chuyển đổi số, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Quản lý thị trường.

Đại diện Công ty Cổ phần ICheck đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Tại Hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần ICheck đã báo cáo kết quả thực hiện đề tài và trình bày về Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Yên Bái. Theo đó, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã tiến hành đánh giá thực trạng triển khai, quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Yên Bái. Thực hiện đánh giá thực trạng triển khai, quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại: Thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn; khảo sát, thu thập tình trạng sử áp dụng và sử dụng tem truy xuất nguồn gốc của các hộ sản xuất, tổ hợp tác và các doanh nghiệp; khảo sát, thu thập thông tin về 6 mô hình điểm áp dụng triển truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; xây dựng Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Yên Bái đáp ứng theo TCVN 12850:2019.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đánh giá về sự phù hợp của các chức năng phần mềm đã xây dựng; trao đổi về các giải pháp kỹ thuật vận hành Cổng; việc cập nhật thông tin, quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các đại biểu cho rằng, cần điều chỉnh lại một số chi tiết của giao diện để đảm bảo thân thiện; cần bổ sung, điều chỉnh thêm một số chức năng, trường thông tin để cung cấp đầy đủ hơn thông tin của các sản phẩm và bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc của mỗi đơn vị sản phẩm. Trong đó cần thể hiện rõ hơn nguyên liệu đầu vào của sản phẩm đến quy trình sản xuất, phân phối sản phẩm… Bên cạnh đó, các chức năng của Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tích hợp và kết nối với Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia; trong quá trình triển khai xây dựng cần có sự lien kết và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành…

Đồng chí Vũ Xuân Hợi - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh khẳng định: Việc xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Yên Bái sẽ đảm bảo việc quản lý, kê khai thông tin phục vụ cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh về các nội dung: vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển, đại lý, siêu thị, cửa hàng... đến người tiêu dùng. Đây là việc làm có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao công tác triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Yên Bái” của đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần ICheck nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu và tiến độ đã đề ra.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan