Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10 NĂM 2023

02/11/2023 14:22:30

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

HTX sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên

Miến đao

 

SX tại thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

27/10/2023

 

 Nguồn: Phòng QLCNNL

Tin liên quan