Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10 NĂM 2023

03/10/2023 16:15:42

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 10 NĂM 2023

 

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢM PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu

Nguyễn Hữu Chính

Rượu  trắng

 

Thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

25/9/2023

 

Tin liên quan