Bạn đang ở đây

68,72% người dân Yên Bái trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử

24/05/2024 16:17:21

          Thời gian qua, việc sử dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Đến nay, tỉnh Yên Bái có 68,72% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Bến Đò, thành phố Yên Bái.

Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Bến Đò, thành phố Yên Bái.

          Những năm qua, toàn ngành ngân hàng trên địa bàn Yên Bái đã quan tâm cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện tốt thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.169 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng (tăng 4 đơn vị so với 31/12/2023), trong đó có đến 99,29% đơn vị hưởng lương ngân sách Nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản với  981/988 đơn vị.

          Toàn ngành ngân hàng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện ích cho khách hàng, từng bước xây dựng hạ tầng số tập trung và chuẩn hoá; phát triển dịch vụ Mobile Money qua các trung gian thanh toán (VNPT Pay, Viettel Pay...). 

          Việc sử dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Đến nay, 68,72% người dân Yên Bái trưởng thành đã sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử với số giao dịch qua ATM đạt 226.526 lượt, qua điện thoại di động đạt 30.090.854 lượt, qua Internet đạt 47.173 lượt, qua QR-Code là 1.266.852 lượt; thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội đạt 138.725 lượt.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan