Bạn đang ở đây

Sở Công Thương Yên Bái thông báo tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

21/05/2024 08:11:25

         Sở Công Thương Yên Bái thông báo tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

         Thời gian từ 7h30 ngày 27/5/2024, Địa điểm: Tại nhà khách Trường Sơn, địa chỉ: 129 đường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

         Nội dung chi tiết theo Công văn đính kèm.

        Đầu mối liên hệ: bà Nguyễn Thị Loan, chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường, SCT Yên Bái, điện thoại 0383140830.

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan