Bạn đang ở đây

Ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023

30/08/2023 10:43:39

Ngày 24/08/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định sô 269/QĐ-STTTT về Ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023        

(Thông tin chi tiết theo file đính kèm )

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan