Bạn đang ở đây

Quyết định về quy định giá xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế

05/05/2023 18:15:29

     Quyết định về quy định giá xăng, dầu của công ty xăng dầu Yên Bái ngày 04 tháng 5 năm 2023 áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(Chi tiết xem trong mục đính kèm)

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan