Skip to main content

Doanh nghiệp điển hình

tổ 15 - phường Yên Ninh TPYB - tỉnh Yên Bái
029.3853745
tổ 23 - phường Yên Thịnh TPYB - tỉnh Yên Bái
029.3852408 - 852099
số nhà 361 - đường Thành Công tổ 43 - phường Nguyễn...
029.3867492
tổ 6 - thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái
029.3845304
thôn Loan Thượng - xã Tân Hương huyện Yên Bình -...
029.3882027
xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
029.3873532
tổ 15 - thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình tỉnh Yên...
029.3885529
tổ 10 - phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái -...
029.3866977
tổ 28 - phường Yên Thịnh thành phố Yên Bái - tỉnh...
029.3845529
xã Âu Lâu - huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái
029.3861221
Công ty TNHH xây dựng Bình Long 
029.3852199
Tổ 39 - phường Hồng Hà - TPYB tỉnh Yên Bái
029.3885849 - 864089
xã Cẩm Ân - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
029.3882235
xã Động Quan - huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
029.3842117