Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

10/26/2021 - 14:22
Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương đăng ký xuất khẩu...
10/25/2021 - 14:14
Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về VSDT và kiểm dịch động thực vật Việt Nam – Bộ Nông...
10/18/2021 - 09:33
Ngày 16/10/2021 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 1482/SCT-QLTM về việc thực hiện Quy...
10/15/2021 - 13:56
Trong thời gian qua kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại...
10/11/2021 - 08:27
Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND công...
09/20/2021 - 16:15
Ngày 18,19 tháng 9 vừa qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái – Sở Công Thương phối...
08/31/2021 - 15:17
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 880/TMĐT-TTPT ngày 25/8/2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh...
08/24/2021 - 13:26
Hoạt động xuất nhâọ khẩu trong những tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong bối...
08/24/2021 - 09:00
Căn cứ công văn số 5067/BCT-XNK ngày 20/8/2021 của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu hàng hóa qua...
08/20/2021 - 15:50
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thay đổi thời...
08/16/2021 - 09:04
Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 145/SPS-BNNVN ngày 12 tháng...
08/16/2021 - 08:44
Triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ...