Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

10/15/2020 - 13:59
Theo báo cáo của Sở Công Thương, kinh doanh thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2020, tuy bị ảnh...
08/21/2020 - 10:24
Ngày 13/8/2020 Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 963/SCT-QLTM gửi Sở Công thương các tỉnh...
08/13/2020 - 15:19
Thực hiện Công văn số 5558/BCT-TTTN ngày 30/7/2020 của Bộ Công thương về đảm bảo nguồn cung hàng...
08/07/2020 - 08:46
Triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ...
07/21/2020 - 08:34
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018...
07/01/2020 - 21:12
Nhiều Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng Khuyến mại tập trung quốc gia 2020 sẽ là một...
07/01/2020 - 13:41
Thực hiện quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19/6/2020 của Bộ Công thương về việc tổ chức "Tháng...
06/22/2020 - 14:46
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường...
05/04/2020 - 09:13
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22...
05/04/2020 - 09:11
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22...
10/31/2019 - 08:08