Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Hằng Tuấn

Giấy phép kinh doanh: 
1602000148
Địa chỉ: 
thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên bái
Số điện thoại: 
no inf
Giám đốc: 
Trần Quang Tuấn