Bạn đang ở đây

Hôi Chợ triển lãm

06/19/2020 - 11:08
Sáng ngày 19/6, Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức lễ khai...
05/27/2020 - 09:52
Sở Công thương Quảng Bình phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương tổ chức:" Hội chợ, triển lãm...
05/27/2020 - 09:45
Thực hiện chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công thương...
05/14/2020 - 08:55
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 1298/UBND-VX ngày 08/5/2020 về...
05/13/2020 - 13:46
Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2020 do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (...
05/12/2020 - 09:13
Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2020 (CIIE 2020) do Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp với Ủy...
04/22/2020 - 08:16
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công...
03/25/2020 - 08:46
Triển lãm quốc tế lần thứ 13 về Công nghệ & Thiết bị điện (Vietnam ETE 2020) và Hội chợ Triển...
03/18/2020 - 08:49
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Yên Bái tại văn bản số 1396-CV/TU Ngày 12/3/2020 và chỉ...
03/12/2020 - 08:54
Danh mục: Địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội...
03/12/2020 - 08:53
Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) là sự kiện xúc tiến thương mại...
03/06/2020 - 08:06
Ngày 6/12, 27/12, tại siêu thị Hapromart C13, Thành Công, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức...