Bạn đang ở đây

Hôi Chợ triển lãm

08/10/2020 - 16:05
Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt...
08/04/2020 - 08:41
Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, Hội chợ triển lãm trực tuyến Ấn Độ - ASEAN -...
07/13/2020 - 16:27
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê...
06/19/2020 - 11:08
Sáng ngày 19/6, Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức lễ khai...
05/27/2020 - 09:52
Sở Công thương Quảng Bình phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương tổ chức:" Hội chợ, triển lãm...
05/27/2020 - 09:45
Thực hiện chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công thương...
05/14/2020 - 08:55
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 1298/UBND-VX ngày 08/5/2020 về...
05/13/2020 - 13:46
Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2020 do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (...
05/12/2020 - 09:13
Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2020 (CIIE 2020) do Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp với Ủy...
04/22/2020 - 08:16
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2020, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công...
03/25/2020 - 08:46
Triển lãm quốc tế lần thứ 13 về Công nghệ & Thiết bị điện (Vietnam ETE 2020) và Hội chợ Triển...
03/18/2020 - 08:49
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Yên Bái tại văn bản số 1396-CV/TU Ngày 12/3/2020 và chỉ...