Bạn đang ở đây

Kỹ thuật ATMT

08/17/2021 - 10:48
Căn cứ vào văn bản và hồ sơ đề nghị tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của Công ty...
07/12/2021 - 15:55
Hiện nay, cùng với sự phát triển của hệ thống thông tin điện tử, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực...
05/13/2021 - 14:06
Ngày 30/11/2020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định về việc khai báo, quản...
01/26/2021 - 15:30
Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại...
01/26/2021 - 10:22
Bộ Công Thương đã ban hành 06 Thông tư ngày 21/12/2020 cụ thể như sau: Thông tư 45/2020/TT-BCT về...
10/19/2020 - 08:34
Triển khai Văn bản số 5912/BCT-ATMT ngày 12/8/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác...
09/30/2020 - 15:29
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý...
09/21/2020 - 07:46
Ngày 14/9/2020 Sở Công thương nhận được hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của công ty cổ phẩn...
07/29/2020 - 16:32
Việc sử dụng túi ni lông, ống hút, đồ nhựa dùng một lần hiện nay đang trở nên rất phổ biến trong...
07/21/2020 - 08:31
Ngày 21 tháng 11 năm 2019 Bộ Công Thương đã phê duyệt Thông tư số 32/2019/TT-BCT, ban hành Quy...
06/17/2020 - 09:05
Ngày 25/12/2018 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BCT Quy định về chương trình, nội...
05/25/2020 - 16:04
Ngày 20/5/2020 Sở Công thương nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương New về...