Bạn đang ở đây

Công ty TNHH xây dựng Phương Mai

Giấy phép kinh doanh: 
1602000155
Địa chỉ: 
thôn 6, xã Văn Lãng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3885457
Giám đốc: 
Nguyễn Hiển